Wie zijn we > Wat bieden we > Multidisciplinaire werking

Multidisciplinaire werking

Om deskundige en kwaliteitsvolle zorg op maat te kunnen bieden aan onze cliënten, zijn alle schakels van het multidisciplinaire team belangrijk.

Pedagogisch team

De pedagogische dienst bestaat uit een zorgcoördinator, een teamcoördinator en de leefgroepsbegeleiders. Zij werken samen aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van onze cliënten.

Op vaste vergadermomenten doorheen het jaar en de twee- of driejaarlijkse opvolgbesprekingen maken we samen met de cliënt en de wettelijk vertegenwoordiger afspraken over alle belangrijke aspecten in het leven van de cliënt. Deze afspraken worden in een zorgplan gegoten. Op basis hiervan werken we voor iedere cliënt een dag- en een maandprogramma uit. We doen aanpassingen in de begeleiding naargelang de bijkomende noden op vlak van motorische ontwikkeling, sensorische ontwikkeling, voeding, gedragsproblemen, emotionele en psychische problemen, autisme, NAH.

Het therapeutische team heeft hierbij een ondersteunende functie.

Therapeuten

Medisch team

Om het lichamelijk en geestelijk welzijn van onze cliënten te bewaken, beschikken we over een uitgebreid medisch team.

Elke leefgroep wordt opgevolgd door een vaste verpleegkundige en huisarts. Het team van verpleegkundigen voorziet een permanentie overdag. De huisartsen komen bijna dagelijks langs en voorzien voor de avonden en weekends een wachtdienst.

Op regelmatige basis komt een psychiater, een tandarts, een neuroloog, een neuropediater en een revalidatiearts langs. Zij bieden ondersteuning waar nodig.

Elke medische handeling of onderzoek wordt op voorhand met de ouders/wettelijk vertegenwoordiger besproken.

Sociale dienst

De medewerkers van de sociale dienst ondersteunen alle andere diensten in de samenwerking met de wettelijk vertegenwoordigers en het betrokken netwerk.

De maatschappelijk assistente plant regelmatig een overleg met de ouders/wettelijk vertegenwoordiger om te polsen naar hun wensen, verwachtingen en tevredenheid. Zij ondersteunt hen ook administratief.

Elke dag voorzien we een permanentie op de sociale dienst zodat ouders/wettelijk vertegenwoordigers er met hun vragen terecht kunnen. In overleg met de zorgcoördinator ondersteunen we ouders in de zorg voor hun kind en geven we adviezen voor de thuissituatie.