Wie zijn we > Voor wie

Wie kan bij ons terecht?

Wanneer een persoon met een beperking niet meer enkel door zijn directe omgeving (zijn familie) of door eerstelijnsdiensten (Familiehulp, thuisverpleging…..) ondersteund kan worden, nemen wij deze zorg mee op. We toetsen steeds bij de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger af welke gespecialiseerde zorg zij wensen en in welke frequentie.

Bij ons verblijven kinderen van 0-21 jaar en volwassenen met een matig tot diep verstandelijke beperking, met of zonder bijkomende problemen (gedrags- en/of emotionele problemen, medische problemen, motorische beperkingen, sensorische problemen of autismespectrumstoornissen). Ook personen met een licht verstandelijke beperking maar met zware motorische of medische problemen zijn welkom bij ons.

Indien mogelijk geven we dagondersteuning buiten de leefgroep. Kinderen gaan naar school en volwassenen naar de dagateliers op ons domein in Hakendover. Niet alle cliënten kunnen dit echter aan. Zij krijgen een aanbod van activiteiten en therapieën op maat binnen de leefgroep.

Eén leefgroep van 10 cliënten richt zich op volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Zij hebben een bijzondere zorgvraag. We vinden het belangrijk om ook voor hen goede zorg te bieden en hun mogelijkheden optimaal te ontwikkelen.

De Stichting Delacroix heeft leefgroepen en ondersteunende diensten verspreid over 3 campussen.