Wie zijn we

Collectief overleg

Het collectief overleg biedt de mogelijheid aan bewoners, hun ouders of hun wettelijk vertegenwoordigers om in overleg te gaan met de directie. Minstens 4 maal per jaar komen ze samen.

Er is een collectief overleg voor de minderjarigen en de meerderjarigen. Tijdens het overleg komen volgende aspecten aan bod:

  • relatie bewoner-voorziening

  • dienstverleningsaanbod en wijzigingen hierin

  • woon- en leefsituatie van onze bewoners

  • reglement van orde en wijzigingen hierin

  • verbeterprojecten

  • klachtenprocedure

  • financiĆ«le uitleg

Iedere bewoner of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan zich kandidaat stellen voor het collectief overleg. Vragen of agendapunten zijn steeds welkom bij de voorzitters van het overleg.

Voorzitter minderjarigen

De Heer Kris Oosterlinck
familie.oosterlinck@telenet.be


Voorzitter meerderjarigen

Mevrouw Magda Vranckx
magda.v@skynet.be

Cookies nodig

Sorry, om deze functionaliteit te gebruiken moet je eerst de bijhorende cookies aanvaarden.