Wie zijn we > Collectief overleg

Collectief overleg

Het collectief overleg biedt de mogelijheid aan cliënten, hun ouders of hun wettelijk vertegenwoordigers om in overleg te gaan met de directie. Minstens 3 maal per jaar komen ze samen.

Er is een collectief overleg voor de minderjarigen en de meerderjarigen. Tijdens het overleg komen volgende aspecten aan bod:

  • relatie cliënt-voorziening
  • dienstverleningsaanbod en wijzigingen hierin
  • woon- en leefsituatie van de cliënten
  • reglement van orde en wijzigingen hierin
  • verbeterprojecten
  • klachtenprocedure
  • financiële uitleg

Iedere cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan zich kandidaat stellen voor het collectief overleg. Vragen of agendapunten zijn steeds welkom bij de voorzitters van het overleg.

Voorzitter minderjarigen

De Heer Kris Oosterlinck
familie.oosterlinck@telenet.be

Voorzitter meerderjarigen

De Heer John Schreine
schreine.jennes@telenet.be