Waar staan we voor

Uw zorg, onze zorg

Onze missie

Samen met alle medewerkers willen we onze bewoners een warme thuis bieden die gekenmerkt is door gastvrijheid en geborgenheid. Hierbij streven we naar kwaliteit van leven tot tevredenheid van onze bewoners.

We bieden specifieke dienstverlening, ondersteuning en deskundigheid op maat.

Hierdoor worden kansen en zingeving gecreëerd, zowel voor de bewoners als voor de medewerkers.

Elke medewerker draagt vanuit zijn functie bij tot het realiseren van welzijn en welbehagen bij de bewoners.

We volgen ontwikkelingen in de zorgsector nauwgezet op.

Onze waarden

Van ieder personeelslid verwachten we dat hij of zij handelt volgens deze waarden.

Humor

Integriteit

Eerlijkheid

Gelijkwaardigheid

Openheid

Verdraagzaamheid

De missie en visie van tRede

Stichting M.M. Delacroix is één van de partners van het zorgnetwerk tRede, een samenwerkingsverband van 13 zorgaanbieders in (Oost)Vlaams-Brabant. Door onze ervaring en kwaliteit te bundelen geven we een sterk antwoord op alle vragen van personen met een beperking en/of een bijzondere ondersteuningsnood.

Stichting M.M. Delacroix ondersteunt dan ook ten volle de gezamenlijke missie en visie van tRede. Deze wordt hieronder schematisch weergegeven.

Cookies nodig

Sorry, om deze functionaliteit te gebruiken moet je eerst de bijhorende cookies aanvaarden.