Multidisciplinaire werking

Ergotherapie

Onze ergotherapie is erop gericht om dagelijkse handelingen in de eigen woon- en leefomgeving (weer) mogelijk te maken. Samen met de begeleiders van de leefgroep werken onze ergotherapeuten een plan uit om de zelfredzaamheid van cliënten te ontwikkelen of te onderhouden.

We volgen van nabij de motoriek van armen en handen op. De aanmaak en opvolging van orthopedische hulpmiddelen gebeuren door de behandelende ergotherapeut in nauw overleg met de ouders, partner of wettelijk vertegenwoordiger.

Onze ergotherapeuten activeren het denkvermogen van de cliënt en hebben hierbij oog voor de stimulatie van alle zintuigen. Om dit te ondersteunen hebben we een speel-o-theek ontwikkeld met aangepast spelmateriaal. We vullen deze regelmatig aan met nieuwe materialen. De leefgroepen kunnen er steeds terecht om spelmateriaal te ontlenen.

We geven advies over aanpassingen in de woning en invulling van de vrije tijd van cliënten.

Afhankelijk van zijn noden en mogelijkheden, kan de cliënt genieten van een individuele therapie, therapie in kleine groep of een groepsactiviteit. Soms combineren we de deskundigheid van verschillende therapeuten in een multidisciplinaire sessie.

Het enthousiaste team van ergotherapeuten volgt nieuwe ontwikkelingen en evoluties steeds op.

Cookies nodig

Sorry, om deze functionaliteit te gebruiken moet je eerst de bijhorende cookies aanvaarden.