Logopedie

Ons team van logopedisten ondersteunt onze cliënten op vlak van communicatie, voeding, gehoor en mondverzorging.

Gehoor

We voeren regelmatig een gehoorscreening uit. Bij problemen verwijzen we door naar een neus-, keel- en oorarts en het hoorcentrum. Wanneer een hoorapparaat nodig is, begeleiden we de cliënt daarbij.

Maaltijdbegeleiding

We coachen de begeleiders van de leefgroepen tijdens de eetmomenten. Hierbij geven we advies over zithouding, consistentie van voeding en drank en zorgen voor aangepaste hulpmiddelen. Rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen, laten we de cliënt zo zelfstandig mogelijk eten.

Communicatie

Mensen met een verstandelijke beperking hebben het moeilijk met de taal als symbolensysteem. Afhankelijk van het taalniveau van onze cliënten gaan we op zoek naar een passend communicatiehulpmiddel: foto’s, prenten, SMOG-gebaren... Voor sommige cliënten zoeken we het meest geschikte technologische hulpmiddel. We bieden zowel individuele als groepstherapieën aan om communicatiemogelijkheden aan te leren, te oefenen en uit te breiden.

Bij cliënten met een zeer ernstige meervoudige beperking verloopt communicatie voornamelijk via lichaamstaal en lichaamscontact. Bij hen stimuleren we de communicatie in verhalengroepjes. Dit zijn groepsactiviteiten waarbij we reacties uitlokken door extra zintuiglijke prikkels aan te bieden.

Mondverzorging

In samenspraak met de tandarts, adviseren we bij de mondverzorging van onze cliënten. We geven adviezen rond houding bij het tandenpoetsen en geschikte materialen.