Multidisciplinaire werking

Logopedie

Het team van logopedisten ondersteunt onze cliënten op vlak van maaltijdbegeleiding, communicatie, gehoor en mondverzorging.

Maaltijdbegeleiding

Voedingsproblemen komen heel vaak voor bij onze cliënten. Hier wordt vanuit de logopedische dienst van onze voorziening  veel aandacht aan besteed. Enerzijds willen we dat de maaltijden heel efficiënt en aangenaam verlopen maar er wordt ook veel aandacht besteed aan het veilig verloop van een maaltijd.

Communicatie

Bij kinderen en volwassenen met een meervoudige  beperking en communicatiemoeilijkheden werken we in onze voorziening volgens het principe van “Ondersteunde communicatie” waarbij   zoveel mogelijk ondersteunende hulpmiddelen  gebruikt worden om te (leren) communiceren. Dit kan met of zonder gesproken taal.

Ondersteunde communicatie vertrekt van een gelijkwaardige communicatie tussen mensen met een verschillend taalbegrip en taalgebruik waarbij elke communicatiepoging van een cliënt als waardevol wordt beschouwd.

De logopedist onderzoekt op welk communicatieniveau de cliënt functioneert en zal de cliënt en zijn omgeving hierin begeleiden.

De logopedist zoekt, in overleg met alle personen uit de directe omgeving van de cliënt naar de meest geschikte vorm van ondersteunde communicatie.

Het stimuleren van talige vaardigheden en/of het gebruik van een ondersteunend communicatiehulpmiddel aanleren gebeurt in individuele en groepstherapieën.

Communicatie is een proces waarbij alle communicatiepartners betrokken zijn. Ouders en familieleden en begeleiders worden hier ook steeds bij betrokken en hebben recht op advies en inbreng.

 

Gehoor

Omdat slechthorendheid een onderschat probleem is bij personen met een meervoudige beperking wordt het gehoor van onze cliënten regelmatig opgevolgd. Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt zal dit onderzoek gebeuren via subjectieve gehoorscreening (gedragsobservatie, toonaudiometrie, spraakaudiometrie) of objectieve gehoorscreening (OAE).

Wanneer ernstige gehoorproblemen worden vastgesteld wordt de cliënt doorverwezen naar een NKO-arts en een audiologisch centrum in Tienen.

De logopedisten geven richtlijnen en advies aan begeleiders rond een aangepaste omgang en benadering van cliënten met gehoorverlies.

Mondverzorging

Cliënten met een meervoudige beperking zijn door het gebruik van medicatie en vaak verminderde kauwmogelijkheden veel gevoeliger voor het vormen van tandplak en tandvleesontstekingen, bloedend tandvlees, speekselverlies, tandverlies,  slechte adem. Dit kan last en pijn veroorzaken.

Het is de taak van logopedisten en begeleiders om voldoende aandacht te besteden aan de mondverzorging van onze cliënten.

Delacroix Leest

Omdat “lezen” een belangrijke vaardigheid is en het “voorlezen” een leerrijke activiteit  voor alle cliënten van onze voorziening, brengen we onze cliënten  via het project “Delacroix Leest” meer in contact met boeken en andere (aangepaste) leesmaterialen.

Naast een fijne activiteit tussen begeleider en cliënt weten we ook dat het lezen en voorlezen positieve effecten heeft op het gebied van het richten van de aandacht en de concentratie, het uitbreiden van de woordenschat en zinsbouw, …

Voor dit leesproject werken de logopedisten graag samen met de bibliotheek van Tienen. Op regelmatige basis brengen we een bezoekje aan de bibliotheek van Tienen om onze bib-kar aan te vullen met  extra leesmaterialen rond de thema’s van het moment.

Expertise delen

Bij ons team van logopedisten kunnen ook cliënten die niet bij ons verblijven terecht voor onderzoek en begeleiding van gehoor-, communicatie- en voedingsproblemen.

Vorming

Je kan bij ons terecht voor vorming over :

-        Voedingsproblemen

-        Ondersteunde communicatie

-        Gehoorscreening

 

Adviesverlening

-        Onze voorziening maakt deel uit van het Modem-expertennetwerk

Je kan bij ons terecht voor advies rond ondersteunde Communicatie en de ondersteunende technologie indien dit een optie is.

-        Adviesverlening bij slikproblemen


Contactgegevens
:

expertise@stichtingdelacroix.be

016/789139 – contactpersoon Veerle Van Dycke

Cookies nodig

Sorry, om deze functionaliteit te gebruiken moet je eerst de bijhorende cookies aanvaarden.