Multidisciplinaire werking

Muziektherapie

Omdat muziek aansluit bij elk niveau, is het een krachtig middel om te communiceren met onze bewoners. Onze muziektherapeuten gebruiken muziek om aan te voelen hoe een bewoner zich voelt.

“Muziek raakt mensen, beroert op een manier die woorden overstijgt.”
Muziektherapeute Eva

Met muzikale improvisaties en spelvormen sluit de muziektherapeut aan bij de belevingswereld van de bewoner. Door hierop in te spelen, helpen we de bewoner een plaats te geven aan zijn emoties. Zo creëren we een wederzijds gevoel van begrijpen.

De therapeut stemt af op de bewoner om inhoud te geven aan de muziektherapie. Zo kunnen we de bewoners zelf laten musiceren, naar muziek laten luisteren of gebruik maken van afwisseling tussen geluid en stilte.

We houden rekening met de mogelijkheden en noden van iedere bewoner. Zo bieden we muziektherapie zowel individueel als in groep aan. In een multidisciplinaire sessie combineren we de deskundigheid van verschillende therapeuten.

Onze muziektherapeuten zijn breed geschoold en heel ervaren in verschillende muziekstijlen en instrumenten. Door regelmatige bijscholing blijven we op de hoogte van nieuwe evoluties binnen de muziektherapie.

Onze bewoners krijgen ook de kans om deel te nemen aan de muzieklessen van Music for Specials. Dit zijn muzieklessen aan de Academie Regio Tienen voor mensen die buiten het reguliere muziekonderwijs vallen. Deze lessen worden gegeven door onze muziektherapeute Eva op campus Thuys van Heylessem. Tweemaal per jaar geven de deelenemers van Music for Specials een concert waarin ze het beste van zichzelf laten zien.

Cookies nodig

Sorry, om deze functionaliteit te gebruiken moet je eerst de bijhorende cookies aanvaarden.