Wie zijn we > Wat bieden we > Ondersteuningsvormen

Voor welke ondersteuning kan je bij ons terecht?

Bij de Stichting Delacroix kan je op verschillende manieren ondersteuning krijgen, afhankelijk van de zorgvraag die je hebt. Het is ook mogelijk hier een combinatie van te maken.

Ben je geïnteresseerd om bij ons gebruik te maken van één of meerdere van onderstaande ondersteuningsvormen, dan kan je hierover meer informatie terugvinden in het deel bij ons verblijven of je aanmelden via ons contactformulier.

< 21 jaar

Verblijf

Wil je graag ondersteuning in de zorg voor je kind ’s nachts? Dan kan je ervoor kiezen het bij ons te laten overnachten, voltijds of enkele dagen per week. Van het avondeten tot na het ontbijt wordt je kind opgevangen in een aangepaste leefgroep. ’s Nachts is een permanentie voorzien om de zorgen voor uw kind te garanderen.

Wij willen iedereen tijdens hun verblijf het nodige comfort en een huiselijke sfeer bieden binnen een veilige en geborgen leefomgeving, maar leggen ook nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid bevorderen.

Verblijf kan je combineren met dagopvang.

Dagopvang

Heb je alleen opvang nodig voor overdag? Dat kan zowel tijdens de week als in het weekend, ook per halve dag. Je kind verblijft in een leefgroep met kinderen met een gelijkaardige zorgvraag. Een vast team van opvoeders zorgt voor de begeleiding.

Indien mogelijk gaan de kinderen naar school. Schoolbussen van verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs in de buurt komen de kinderen bij ons halen en terugbrengen. Wij voorzien dan schoolaanvullende dagopvang voor en na school, tijdens het weekend en in schoolvakanties. Voor kinderen die niet zelf naar school kunnen, komt onderwijs aan huis. Het aanbod in de school en voorziening wordt op elkaar afgestemd, elk met zijn eigen accenten.

Kinderen waarvoor een schools aanbod niet geschikt is, komen in schoolvervangende dagopvang. Hun dagprogramma wordt gevuld met activiteiten en therapieën, georganiseerd door de therapeuten en begeleiders van de leefgroep.

> 21 jaar

Woonondersteuning

Ben je ouder dan 21 jaar en op zoek naar ondersteuning voor de nacht? Dan kan je bij ons een aantal nachten per week of een hele week komen verblijven. We voorzien begeleiding van het avondmaal tot het ontbijt de volgende dag. ’s Nachts is ook permanent een begeleider aanwezig.

Binnen de woonondersteuning zorgen we er voor dat iedere cliënt zich zo goed mogelijk voelt, zowel emotioneel als lichamelijk. In een veilige en geborgen leefomgeving zorgen we voor een huiselijke sfeer en bieden comfort. We stimuleren de vaardigheden die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid bevorderen.

Je kan woonondersteuning combineren met dagondersteuning.

Dagondersteuning

Je kunt er voor kiezen om enkel overdag bij ons te verblijven. Voor iedere cliënt zoeken we dan naar een zinvolle daginvulling, vertrekkend vanuit zijn zorgplan.

Een heel aantal van onze cliënten gaan overdag werken in het dagcentrum Cleynen Bempt op onze campus in Hakendover. Elke cliënt kan daar kiezen uit verschillende ateliers. Voor cliënten die niet in staat zijn om naar het dagcentrum te gaan, worden activiteiten en therapieën aangeboden door de begeleiders en therapeuten van de leefgroep.

Korte zorg

Heb je nood om er even tussenuit te zijn?

Wij kunnen ook tijdelijk de zorg van je overnemen.

Wij zorgen dan voor opvang en begeleiding in een leefgroep die aangepast is aan de noden van je kind of familielid. Dit kan enkel overdag of ook met overnachting.

Is er bij ons geen plaats?

Dan helpen we je zoeken naar een alternatief. Dit doen we in samenwerking met Korte Zorg van tRede vzw, een samenwerkingsverband tussen 12 voorzieningen uit de regio Oost-Vlaams-Brabant.