Muziektherapie

"Muziek raakt mensen, beroert op een manier die woorden overstijgt."

Omdat muziek aansluit bij elk niveau, is het een krachtig middel om te communiceren met onze cliënten. Onze muziektherapeuten gebruiken muziek om aan te voelen hoe een cliënt zich voelt.

Met muzikale improvisaties en spelvormen sluit de muziektherapeut aan bij de belevingswereld van de cliënt. Door hierop in te spelen, helpen we de cliënt een plaats te geven aan zijn emoties. Zo creëren we een wederzijds gevoel van begrijpen.

De therapeut stemt af op de cliënt om inhoud te geven aan de muziektherapie. Zo kunnen we de bewoners zelf laten musiceren, naar muziek laten luisteren of gebruik maken van afwisseling tussen geluid en stilte.

We houden rekening met de mogelijkheden en noden van iedere cliënt. Zo bieden we muziektherapie zowel individueel als in groep aan. In een multidisciplinaire sessie combineren we de deskundigheid van verschillende therapeuten.

Onze muziektherapeuten zijn breed geschoold en ervaren in verschillende muziekstijlen en instrumenten. Door regelmatige bijscholing, blijven we op de hoogte van nieuwe evoluties binnen de muziektherapie.