< Terug naar het overzicht

 

Nieuws

Onze afdeling logopedie: uitgelicht

We mogen wel zeggen dat we een leuk team vormen dat mekaar aanvult en ondersteunt en dat we bovenal in ons logopedisch werk altijd dezelfde doelen nastreven.

Wie communicatie ontwikkelt doet grenzen vervagen

Communicatie is één van de belangrijkste levensbehoeften, misschien wel de meest fundamentele.

Door communicatie is een mens in staat om contacten te leggen, relaties aan te gaan, behoeften en wensen kenbaar te maken en gevoelens te delen. Met elkaar communiceren lijkt altijd zo vanzelfsprekend, maar voor mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking ligt dit vaak heel anders.

Als logopedist van de voorziening onderzoeken we allereerst op welk communicatieniveau een cliënt functioneert en begeleiden we hem/haar en de omgeving hierin.

Als je niet kan spreken of als je heel moeilijk verstaanbaar bent kan je SMOG-gebaren maken, foto’s tonen, een communicatiekaart met afbeeldingen of letters gebruiken om aan te geven wat je wil vertellen.

Ook technologie krijgt een steeds belangrijkere rol, zo communiceren sommige cliënten met een spraaktoestel dat op allerlei manieren kan bediend worden (computermuis, aanraakscherm, oogbesturing).

Communicatievaardigheden worden geoefend in individuele therapie en groepstherapieën.

In bepaalde leefgroepen gebruiken we ook de methodiek van Multisensory Storytelling om de verbale en non-verbale communicatie van onze cliënten te stimuleren.

“Multi-sensory” verwijst naar het feit dat er verhalen verteld worden, waarbij zoveel als mogelijk en op maat van de cliënt alle zintuigen worden aangesproken.

Onder begeleiding van de logopedisten wordt ook in de leefgroepen veel aandacht besteed aan het verduidelijken van de omgeving en het visualiseren van het dagverloop via bv.groepscommunicatieborden, daglijnen, pictogrammen op kasten, deuren enz.

Als voeding zorg vraagt

Voedingsproblemen komen heel vaak voor bij onze cliënten. Hier wordt vanuit de logopedische dienst van onze voorziening veel aandacht aan besteed. We willen dat de maaltijden veilig, vlot en aangenaam verlopen.

Bij de voedingsadviezen die we geven, volgen we steeds de normale ontwikkeling van eetvaardigheden en willen we ook zelfstandigheid van onze cliënten zo veel mogelijk stimuleren.

Indien nodig vragen wij ook verder advies bij het voedingsteam voor kinderen en volwassenen van het UZ Leuven.

Kennis delen is onze kracht

De logopedisten organiseren ook interne vormingen voor nieuwe begeleiders rond voedingsbegeleiding, ondersteunde communicatie en leren SMOG-gebaren aan alle begeleiders aan.

Op die manier willen we zorgen dat hun kennis over onze doelgroep vergroot en ze zich veilig en zeker voelen in hun werk met de cliënten.

Horen is verbinding maken

Ons gehoor stelt ons in staat om te luisteren en te participeren in onze leefomgeving. Omdat slechthorendheid een onderschat probleem is bij personen met een meervoudige beperking wordt het gehoor van onze cliënten regelmatig opgevolgd. Via een gehoorscreening kunnen we tijdig gehoorproblemen detecteren. Indien nodig vragen we bijkomend advies bij een Hoorcentrum. Wij laten ons door de audiologen van het Hoorcentrum ook begeleiden bij het aanpassen van hoortoestellen.

Dankzij een gulle gift beschikken we sinds dit jaar over een mobiele audiometer, zodat we ons gemakkelijk kunnen verplaatsen tussen de verschillende campussen.

“We gaan maandelijks met onze bib-kar in de leefgroepen langs om boeken te ontlenen of te ruilen”
Sofie, logopediste

Delacroix leest

Omdat “lezen” een belangrijke vaardigheid en het “voorlezen” een leerrijke activiteit is voor alle cliënten van onze voorziening, willen we hen meer in contact brengen met boeken.

Naast een fijne activiteit tussen begeleider en cliënt weten we ook dat het lezen en voorlezen positieve effecten heeft op de aandacht en de concentratie, het uitbreiden van de woordenschat en zinsbouw, …

Dit is de aanleiding geweest om het project “Delacroix Leest!” in onze voorziening op te starten. We gaan maandelijks met onze bib-kar in de leefgroepen langs om boeken te ontlenen of te ruilen. Tijdens deze momenten zijn er regelmatig cliënten die ons hierbij helpen.

Voor dit leesproject werken we graag samen met de bibliotheek van Tienen en maken we gebruik van hun expertise en ervaring op het gebied van lezen en voorlezen aan personen uit specifieke doelgroepen. Elke drie à vier maanden brengen we een bezoekje aan de bibliotheek om onze bib-kar aan te vullen met wat extra leesmaterialen rond de thema’s van het moment.

Om onze boekenkasten en bib-kar nog verder uit te breiden zijn we nog steeds op zoek naar leesboekjes voor de allerjongsten (peuters en kleuters) voelboekjes, knisperboekjes, geluidenboekjes, prentenboekjes, kartonboekjes, zoekboeken, badboekjes, flapjesboeken, uitklapboeken, voorleesboeken, prentenboeken, geurboekjes… Dit zijn de boeken die we echt goed kunnen gebruiken en die we een tweede leven kunnen geven.

Cookies nodig

Sorry, om deze functionaliteit te gebruiken moet je eerst de bijhorende cookies aanvaarden.