Steunfonds M.M. Delacroix

Het Steunfonds werd in 1988 opgericht. Leden van de familie Delacroix zetelen vandaag nog steeds in de Raad van Bestuur. Het Steunfonds wordt bijgestaan door een wetenschappelijk raadgever, professor Prof. Dr. Rudy Van Coster die de Wetenschappelijke Raad van het Steunfonds voorzit. Deze raad is samengesteld uit 9 professoren uit verschillende vakgebieden, die uit alle universiteiten van het land komen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Steunfonds: https://www.fondsmmdelacroix.org.

Beurzen voor onderzoeksprojecten

Het reikt beurzen uit voor onderzoeksprojecten op het domein van handicappreventie. Het Steunfonds onderneemt en ondersteunt wetenschappelijke projecten op lange termijn in het domein van gehandicaptenzorg, onder andere:

- gedrags- en biomedisch onderzoek van autisme

- risicofactoren bij vroeggeboorten en verdere ontwikkelingsstoornissen

- kwaliteit van de behandeling en de levenskwaliteit van de persoon met een beperking

Wetenschappelijke projecten

Het Steunfonds reikt beurzen uit voor onderzoeksprojecten op het domein van handicappreventie. Het Steunfonds onderneemt en ondersteunt wetenschappelijke projecten op lange termijn, waarbij de nadruk gelegd wordt op de preventie van handicap en de complicaties ervan, voornamelijk van:

       -  Intellectuele handicap

      -   Neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen

       -  Autismespectrumstoornis

 en dus op het zoeken naar nieuwe strategieën op het gebied van etiologie, diagnose en therapeutische aanpak.

Hulp voor liefdadigheidsinstellingen

Het Steunfonds biedt hulp aan liefdadigheidsinstellingen, bijvoorbeeld:

- voordelige leningen
- verhuur van onroerend goed aan voordelige huurprijzen
- schenkingen

Cookies nodig

Sorry, om deze functionaliteit te gebruiken moet je eerst de bijhorende cookies aanvaarden.