Wie zijn we > Geschiedenis > Steunfonds MM Delacroix

Steunfonds MM Delacroix

Het Steunfonds werd in 1988 opgericht. Leden van de familie Delacroix zetelen vandaag nog steeds in de Raad van Bestuur. Het Steunfonds wordt bijgestaan door een wetenschappelijk raadgever, professor Gaston Verellen (Kinderarts-Neonatoloog) die de Wetenschappelijke Raad van het Steunfonds voorzit. Deze raad is samengesteld uit 9 professoren uit verschillende vakgebieden, die uit alle universiteiten van het land komen.

Het fonds is op verschillende domeinen werkzaam:

Het reikt beurzen uit voor onderzoeksprojecten op het domein van handicappreventie. Het Steunfonds onderneemt en ondersteunt wetenschappelijke projecten op lange termijn in het domein van gehandicaptenzorg, onder andere:

  • gedrags- en biomedisch onderzoek van autisme
  • risicofactoren bij vroeggeboorten en verdere ontwikkelingsstoornissen
  • kwaliteit van de behandeling, levenskwaliteit van de persoon met een beperking

Het fonds stelt materiaal ter beschikking aan organisaties die kinderen en volwassenen met een intellectuele of fysieke aandoening opvangen en hen de nodige zorgen toedienen.

Het Steunfonds biedt hulp aan liefdadigheidsinstellingen, bijvoorbeeld:

  • voordelige leningen
  • verhuur van onroerend goed aan voordelige huurprijzen
  • schenkingen

Meer informatie vind je terug op www.fondsmmdelacroix.org.