Wie zijn we > Waar staan we voor?

Uw zorg, onze zorg

Missie

Samen met alle medewerkers willen we onze bewoners

een warme thuis bieden die gekenmerkt is door gastvrijheid

en geborgenheid. Hierbij streven we naar kwaliteit van leven

tot tevredenheid van onze bewoners.

We bieden specifieke dienstverlening, ondersteuning en deskundigheid op maat.

Hierdoor worden kansen en zingeving gecreëerd,

zowel voor de bewoners als voor de medewerkers.

Elke medewerker draagt vanuit zijn functie bij tot het realiseren

van welzijn en welbehagen bij de bewoners.

We volgen ontwikkelingen in de zorgsector nauwgezet op.

Waarden

Humor
Integriteit
Eerlijkheid
Gelijkwaardigheid
Openheid
Verdraagzaamheid

Van ieder personeelslid verwachten we dat hij of zij handelt volgens deze waarden.