Wie zijn we > Uw financiële steun

Samen zorgen

Wij denken steeds na hoe we onze bewoners met extra’s kunnen verwennen. Omdat dit vaak kosten met zich meebrengt die de bewoners niet kunnen betalen, gebruiken we hiervoor giften en sponsoring.

Zo realiseerden we onder meer volgende projecten:

  • rolstoelfietsen
  • een belevingstuin
  • grote trampoline

Wil jij ons ook graag helpen de bewoners leuke activiteiten of materiaal aan te bieden? Dit kan op verschillende manieren.

Giften

Heb je een bepaald project in gedachten? Of wil je een vrije gift doen? Storten kan op rekeningnummer BE35 2300 0775 2037. Voor giften vanaf €40 leveren wij een fiscaal attest af. Alvast hartelijk bedankt!

Sponsoring

Wil je als vereniging of bedrijf graag iets organiseren ten voordele van de Stichting MM Delacroix, neem dan eerst contact op met onze directie (016/81 98 31). Zij spreken graag met je af hoe acties kunnen verlopen.

Legaten en duo-legaten

In je testament kan je vermelden dat je aan de Stichting MM Delacroix een bepaald bedrag of bezittingen wil nalaten, dit is een legaat.

Met het duo-legaat kun je een deel van je bezittingen aan de Stichting nalaten en er tegelijkertijd voor zorgen dat er meer overblijft voor al je andere erfgenamen. Dit is mogelijk door de Stichting de successierechten van alle erfgenamen te laten betalen. Zo houden de andere erfgenamen netto een groter bedrag over en krijgt de Stichting ook nog een deel.

Je moet er wel voor zorgen dat het legaat ten voordele van de Stichting groot genoeg is opdat die alle successierechten kan dragen. Het duo-legaat is vooral voordelig als erfgenamen hoge successierechten moeten betalen of bij grote vermogens. Heb je hier nog vragen over, dan kan je best informatie opvragen bij een notaris.

Meer info?

Indien je nog vragen hebt omtrent financiële steun, kan je contact opnemen met onze directie. Zij zijn telefonisch te bereiken via het nummer 016/81 98 31.