Bij ons verblijven

Kom je graag kennismaken?

Ben je op zoek naar een plaats om voor korte of langere tijd ondersteuning te krijgen? Meld je dan aan via onderstaand contactformulier. Alle informatie die je via dit formulier doorgeeft, komt terecht op de sociale dienst en wordt vertrouwelijk behandeld.

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de sociale dienst op 016/81 98 31.

Tijdens een kennismakingsbezoek proberen we de kandidaat-cliënt zo goed mogelijk te leren kennen. We stellen onze voorziening voor en tonen één of meerdere leefgroepen waar we denken dat de cliënt goed zou bij aansluiten.

Na het kennismakingsbezoek, kijken we of er plaats is in de leefgroep waarvoor de cliënt in aanmerking komt. Is er op dat moment geen plaats, dan kom je op de wachtlijst terecht.

Opstart van de ondersteuning

Volwassenen

Beschik je over een persoonsvolgend budget, dan berekenen we samen hoeveel dagen je bij ons kan verblijven. Wanneer dit nog niet in orde is, neem je best contact op met de sociale dienst van je eigen mutualiteit. Zij zetten je op weg om de aanvraag voor een budget te doen.

Minderjarigen

Om bij ons ondersteuning te krijgen als minderjarige, heb je een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het Agentschap jongerenwelzijn nodig. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) helpt je graag op weg.

Heb je maar heel kort of af en toe ondersteuning nodig, dan hoef je niet over een budget te beschikken. Bij vermoeden van handicap kan je bij ons terecht via Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Meer informatie hierover vind je op de website van het VAPH.