< Alle open plaatsen

Notelaar 3

Categorie: Meerderjarig, dag- en woonondersteuning

Campus Tienen - Delportestraat 2, 3300 Tienen

  • Personen met ernstig meervoudige beperkingen, met een diep mentale beperking. Heel beperkt in contactname.

Begeleidingsintensiteit 6

Dagelijks wordt continu een zeer intensieve ondersteuning aangeboden op alle levensdomeinen. De eigen bijdrage aan activiteiten is gering tot verwaarloosbaar. Specifieke deskundigheid op gebied van medische opvolging, persoonlijke verzorging, maaltijdbegeleiding en motorisch management omwille van de meervoudige beperkingen.

Tilliften, hoog-laagbaden en bedden zijn ter beschikking.

De intensieve dagbesteding gebeurt binnen de leefgroep. Er wordt gewerkt met de principes van basale stimulatie. Er zijn individuele therapiemomenten indien geïndiceerd voor de persoon: kinesitherapie, muziek of ergotherapie, therapie met paarden.

Er is motorische stimulatie en activatie via een wisselhoudingsprogramma. Er zijn leefgroepsgebonden en leefgroepsoverschrijdende stimulatiegerichte activiteiten. Men gaat regelmatige op externe uitstap. Momenten van vrijetijdsbesteding worden opgevuld door passieve stimulatie.

Permanentieniveau 6

Dag en nacht is er continu toezicht en feitelijke ondersteuning.

Medische opvolging van deze cliënten is uitermate belangrijk. Fysieke parameters worden goed opgevolgd en aan de medische dienst gerapporteerd. Grote alertheid van personeel voor alle kleine lichaamssignalen die de cliënt uitzendt.

Personen met een PVB kunnen zich aanmelden

Sociale_dienst@stichtingdelacroix.be of  016819831

Stichting
Marguerite-Marie
Delacroix
Stichting van Openbaar Nut