< Alle open plaatsen

Wilg 2

Categorie: Meerderjarigen, dag- en woonondersteuning

Campus Tienen – Delportestraat 2, 3300 Tienen

  • Personen met een ernstig tot diep mentale handicap
  • Cliënten met bijkomende motorische, sensorische en/of gedragsproblemen voor zover de draagkracht van de groep en de accommodatie dit toelaten met het oog op kwaliteitsvolle zorg.

Begeleidingsintensiteit 5

Ondersteuningsnood in functie van mogelijks bijkomend motorisch en/of sensorische beperkingen of van medische problemen

Permanentieniveau 5 of 6

Dag en nacht is er toezicht en feitelijke ondersteuning.

Daginvulling in de leefgroep of deeltijdse deelname aan de atelierwerking in de Cleynen Bempt.

Dagelijkse aanbieding van continue en intensieve ondersteuning op alle levensdomeinen.

De eigen bijdrage aan activiteit van de persoon is gering.

Specifieke deskundigheid op gebied van medische opvolging, persoonlijke verzorging, maaltijdbegeleiding en motorisch management van de meervoudige beperkingen. Tilliften, hoog-laagbaden en bedden zijn ter beschikking.

De dagondersteuning gebeurt binnen de leefgroep. Er wordt gewerkt met de principes van de basale stimulatie. Individuele therapiemomenten worden voorzien indien geïndiceerd: kinesitherapie, ergo of muziektherapie, therapie met paarden.

Motorische stimulatie en activatie wordt voorzien via een wisselhoudingsprogramma.

Er zijn leefgroepsgebonden en leefgroepsoverschrijdende stimulatiegerichte activiteiten. Op regelmatige basis worden uitstappen buiten de leefgroep voorzien. Momenten van vrijetijdsbesteding worden opgevuld door passieve stimulatie. Mogelijkheid tot deelname aan de dagateliers van de Cleynen Bempt wordt eveneens voorzien wanneer cliënt hiervoor in aanmerking komt.

Personen met een PVB kunnen zich aanmelden.

Sociale_dienst@stichtingdelacroix.be 016819831

Stichting
Marguerite-Marie
Delacroix
Stichting van Openbaar Nut